Vásárlási és szállítási feltételek

1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A LFPmarket.hu web-áruház tulajdonosa:

LFPmarket Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a

E-mail cím:

sales@LFPmarket.com

Adószám:

24103619-2-13

Közösségi adószám:

HU24103619

 

2. VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK LÉTREJÖTTE, HATÁLYA

Jelen Szállítási Feltételek Megrendelő által történő elfogadása a web-áruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha Megrendelő regisztrálja magát.

A LFPmarket Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szállító) semmilyen formában nem vállal felelősséget a Megrendelő által megadott hibás adatokból eredő téves teljesítésért. Az email (és jelszó) név, cím, telefon mezőket minden esetben ki kell tölteni, e nélkül a rendszer a rendelést nem tudja elfogadni. Szállító a regisztrációkor megadott személyes adatokat, email címmel és jelszóval tárolja a későbbi azonosításhoz. Megrendelő az azonosítók megadásával adataihoz bármikor hozzáférhet és módosíthatja azokat.

A kiállított számlán található adatok utólag nem változtathatóak.

Szállító fenntartja a jogot, hogy a Szállítási Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Szállítási Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Szállítási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a web-áruház a szolgáltatást biztosítja.

 

3. REGISZTRÁCIÓ

A LFPmarket.hu web-áruházban regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatok helyessége bármikor ellenőrizhető és módosítható jóváhagyás előtt.

Az első bejelentkezéshez szükséges jelszót Megrendelő választja. Ez a jelszó a belépés után bármikor módosítható.

A LFPmarket.hu web-áruházban megadott adatok tárolását, archiválását, és kezelését a LFPmarket Kft. végzi, aki vállalja, hogy a megadott adatokat bizalmasan kezeli, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja át, és adattároló eszközein biztonságosan tárolja.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során Szállító Megrendelő azonosításához szükséges adatokat rögzíti (felhasználói név, jelszó és elektronikus levelezési cím, név vagy cégnév, cím, telefonszám). A megrendelt termékek kiszállítása érdekében Szállító a következő adatokat bocsátja a kiszállítást végző vállalkozó, illetve annak megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

Megadott adatait Megrendelő a web-áruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Kivételt képeznek ez alól az egyedi azonosító, email cím, jelszó, név.

Regisztrációja törlését Megrendelő az sales@lfpmarket.com elektronikus levélcímen kérheti.

 

4. A RENDELÉS MENETE

A LFPmarket.hu web-áruházban a termékek mellett megjelenő árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák és egy darab termékre vonatkoznak.

A termékek megvásárlásához Megrendelő felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni az áruházba, a bejelentkezés nélkül a 'Kosár'-ba gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a boltrendszer automatikusan behelyezi a ’Kosár’-a. Minden termék, amit Megrendelő a kosarába tett, addig marad ott, amíg ki nem törli belőle, vagy meg nem rendeli. A 'Kosár' tartalmát bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, vagy megrendelheti.

A ’Kosár” tartalmának ellenőrzése után, megrendeléshez a ’Megrendelés’ gombra kell kattintani.

A megrendeléshez szükséges további adatok:

 • Számlázási név,
 • Számlázási cím,
 • Számlázással kapcsolatos kapcsolattartó neve, ha nem azonos Megrendelővel,
 • Szállítási cím, amennyiben különbözik a számlázási címtől,
 • Szállítással kapcsolatos kapcsolattartó telefonszáma (érvényes vezetékes vagy mobil telefonszám), amennyiben különbözik Megrendelőtől.

Amennyiben Megrendelő korábban már vásárolt a LFPmarket.hu weboldalon, személyes adatai automatikusan megjelennek a számlázási és a szállítási űrlapon. A rendszer a szállítási költséget automatikusan hozzászámolja a rendelés összegéhez. Ez ellenőrizhető az "Összesítő"-n. A folytatáshoz tovább kell kattintani a "Megrendelés" gombra.

Megrendelő a rendelés tényéről minden esetben visszaigazolást kap a LFPmarket.hu webáruháztól e-mailben.

Megrendelő a web-áruházban megrendelt és a megadott címre kiszállított termék átvételével egyidejűleg, Szállító által csatolt számlán feltüntetett összesített vételárat és szállítási költséget készpénzben a kézbesítő futárnak fizeti meg.

 

5. HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

A Megrendelt termékeket a GLS és a 24H futárszolgálat, Magyarország egész területén házhoz szállítja.

A házhoz szállítás költségét a termékek súlya határozza meg:

 • 0-5 kg : 1500 Ft.
 • 5,1-10 kg : 1650 Ft.
 • 10,1-15 kg  : 1750 Ft
 • 15,1-19 kg : 1850 Ft
 • 20 kg : 2000 Ft

  20 Kg feletti rendeléseket már több csomagban küldjük hozzávetőlegesen 20 kilogramm határértékenként. Vagyis egy csomag nálunk lehetőség szerint nem haladja meg a 20 kilogrammot, csak nagyon indokolt esetben. 

  Ez azért fontos hogy védjük a dolgozóinkat, illetve a szállítás közbeni esetleges sérülések kockázata is súlyarányosan csökken. A kosár tartalma alapján kérjük ellenőrizze a "Várható szállítási költség" menüvel a végső szállítási díjat.

A feltüntetett árak, nettó árak ! 

A súlyalapú szállítás lehetővé teszi számunkra hogy a termékeket külön csomagoljuk, amennyiben eléri a biztonságosan "kezelhető" súlyhatárt. Reményeink szerint így a termékek nagyobb biztonságban érkeznek ügyfeleinkhez. 

A kiszállítás munkanapokon 8-17 óra között történik.Amennyiben a rendelés munkanapokon 9 óráig beérkezik, és a termék készleten van, a szállítás a következő munkanapon megtörténik. Nem munkanapon történő megrendelés, valamint az adott munkanapon 9 óránál később beérkező rendelések esetén a szállítás a második, illetve a legközelebbi munkanapon, történik meg. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy Szállító haladéktalanul felveszi a kapcsolatot Megrendelővel. 

Amennyiben a kiszállítást végző vállalkozó a megrendelt termékek átadását nem tudja teljesíteni, úgy Megrendelőnél értesítést hagy, és egy új időpontban megkísérli a kiszállítást.

Megrendelő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy az sérült, és a sérülés az átvételt megelőzően keletkezett, a terméket Szállító 8 napon belül kicseréli. Megrendelő a sérülést a kiszállítást végző vállalkozó által felvett jegyzőkönyvvel igazolja.

Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén Szállítót kártérítési kötelezettség nem terheli.

 

6. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Megrendelő jogosult a megrendelés után, de még a kiszállítást megelőző 24 órában a vásárlástól elállni. Ezen szándékát köteles írásban, a sales@lfpmarket.com email címen jelezni.

Megrendelőnek 8 munkanapig jogában áll a megrendelt terméket Szállító részére hiánytalanul, az eredeti csomagolásban visszaküldeni. Az elállásra vonatkozó 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a visszaküldés költségei Megrendelőt terhelik. Az elállásra vonatkozó igényét Megrendelő köteles a sales@lfpmarket.com email címre küldött levélben jelezni. Szállító köteles az áru megfizetett vételárát a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a Megrendelőnek. A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási, valamint a termék visszajuttatási költségeire, melyeket Megrendelőnek kell viselnie.

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a LFPmarket.hu követelheti Megrendelőtől.

 

7. JÓTÁLLÁS, TERMÉKGARANCIA

Szállító jótáll azért, hogy az általa vagy alvállalkozói által a Vásárlási és Szállítási Feltételek keretén belül szállított termék szerződésben meghatározott tulajdonságokkal rendelkezik. Szállító jótáll továbbá azért, hogy az általa vagy alvállalkozói által szállított termék, alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta olyan hibától, amelyek Szállító cselekedetéből vagy mulasztásából ered.

Szállító, a garanciális feltételekben meghatározott szavatossági, illetve jótállási kötelezettségeit késedelem nélküli és saját költségére orvosolja.

 

8. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A LFPmarket.hu web-áruházon keresztül történő vásárlás feltételezi Megrendelő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodnia számítógépe biztonságos használatáról, és az azon tárolt adatok védelméről.

A LFPmarket.hu nem felel a vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

 • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelemből adódó,
 • vírusok okozta,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal, vagy rendszerhibából adódó,
 • a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

 

9. EGYÉB

Az itt nem szabályozott kérdésekben különösen, de nem kizárólagosan az 1959. évi IV. törvény, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II. 5.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

[